• Bakırköy ‘de piyano Dersi

  Günümüz koşullarında bilim ve bilgiye, dolayısıyla eğitime duyulan gereksinim hızla artmaktadır. Sanat yoluyla çocuğu eğitme konusu en önemli eğitim yollarından biridir. Müzik ve dans, sanat eğitiminin tekniklerinden biri olup zihinsel süreçlerin birer ifadesi olarak tanımlanabilir. Müzik, çocuğun ruhsal yapısında heyecanlı ve aşırı duygusallık ortamından daha sakin bir ortama yönelme bakımından ayrıca güvensizlik, saldırganlık, gerilim ve korku gibi davranışlarda güçlüklerin yenilmesi konusunda önemli bir etkendir. ( Alıntı  : Arş.GÖr. Evren Arş.GÖr.  Yavuz ŞEN’ tezi “KÜÇÜK YAŞLARDA, MÜZİK VE PİANO EGİTİMİNİN ÖNEMİ”)

  Bilim insanlarının da belirttiği gibi sanat eğitimi çocuklar için vazgeçilemez olmalıdır. Bu anlamda bakınca belirli bir disiplin içersinde çocuğun “Okul ve Eğitim” kaygısı ile değil severek bir sanat dalı ile uğraşması veya bir hobi edinmesi gelişim sürecinde çok önemlidir. Sanat eğitiminin elbette bir maddi yükü vardır ama bundan daha da önemlisi olaya sadece ticari bakmak değil aynı zamanda sanat değeri anlamında da bakmak gerekir. Sanat eğitimini alacağınız kurumun ve eğitmenlerin sanatı sadece ekonomik değer olarak değil bir çocuğun gelişimine katkıda bulunmak olarak algılaması önemlidir. Bu anlamda  M.E.B. Onaylı sertifika vermeye yetkili olan kurumumuzda tüm sanat dalları gibi Piyano konusunda da yetkin ve sanat değer katan eğitmenlerimizle çocuklarınıza Piyano eğitimi aldırabilirsiniz.

  Sayın Mine AKVERDİ bir yazısında şöyle demekte : Piyano zekâyı patlatıyor! Okulöncesi yaştaki 78 çocuk üzerinde yapılan bir araştırma piyano – IQ (zekâ katsayısı) arasındaki çarpıcı ilişkiyi ortaya koydu: Okul öncesindeki düzenli piyano dersleri çocukların IQ’ sunu yüzde 50, hatta daha fazla arttırıyor. Kaliforniyalı iki bilim adamının araştırması piyano eğitimi alan çocukların özellikle matematik ve fen dallarında çok daha başarılı olacağını gösteriyor. Yoksa zeki bir neslin yolu bilgisayar klavyesinden değil de, piyanonun tuşlarından mı geçiyor?

  Çağımız rekabet çağı. Öyle ki çocuklar kendilerini bekleyen zorlu sınavlardan galip çıkmak için daha yedi yaşından itibaren çalışmaya başlıyor. Çalışmak elbette etkili ama zeki olmak herkesin harcı değil. İşte bu yüzden, harıl harıl zekâyı geliştirme, arttırma formülleri aranıyor. Geçenlerde Amerikalı iki bilim adamı yaptıkları ilginç araştırmanın sonucunu kamuoyuna açıklayınca eski formüllerin pabucu dama atıldı. Zekâyı geliştirmek için ne genlerle oynamak ne de bilgisayarın esiri olmak gerekiyordu. Zeki bir toplum yaratmanın yolu eski bir dosttan geçiyordu: Piyano.

  Çocuğunuzun bir adım önde olması için sizleri bekliyoruz…

  Sanatın tüm dalları için lütfen arayınız : 0212 570 80 68 veya tıklayınız. Yaşamın içinden…

   

Comments are closed.